Tips ter voorkoming van “Bad Data” uitval

Indien een zending informatie bevat welke niet door de database herkend wordt zal dit leiden tot uitval van die zending. Deze zending wordt dan apart gezet om op een later tijdstip, indien daar tijd voor is, nader bekeken te worden en indien mogelijk de adresgegevens e.d. aan te passen.

De uitval krijgt een melding “Bad Data“. Elke uitval moet handmatig bekeken worden, uitgezocht worden en aangepast worden. Dit kan soms lang duren. Daarom is het zaak de adressering van uw zendingen zo correct mogelijk in te vullen.

Tip 1Telefoonnummer en Emailadres:

Vul altijd het correct telefoonnummer en Emailadres van de geadresseerde in. Met name de Oost-Europese landingen accepteren geen zendingen zonder telefoonnummer en Emailadres. Zet svp alleen het telefoonnummer en Emailadres in de betrokken velden. Het komt af en toe voor dat er Phone number o.i.d. voor staat. Dit herkend het systeem niet, omdat het in dat veld alleen nrs. verwacht.

Tip 2Naamgeving stad en veld provincie:

Bij het invullen van de stad, vul alleen de naam van de stad in. Zet daar dus niet de provincie bij, daar is een apart veld voor beschikbaar. Indien de provincie achter de naam van de stad staat, ook als hiertussen een komma is geplaatst wordt de stad niet herkend en zal leiden tot uitval.

Tip 3 – Landen gesloten voor post:

Check bij twijfel altijd of het land niet gesloten is bij de Service Alerts. Momenteel zijn bijvoorbeeld Russia en Belarus nog steeds gesloten voor alle post.

Tip 4 – Check adres:

Het komt wel eens voor dat zendingen retour komen omdat het adres niet volledig is. Dit is met name het geval bij flatgebouwen. Indien er daar geen etage of flatnummer bij staat kan de bezorger namelijk de zending niet bezorgen, ook omdat op de (juiste) namen vaak niet bij de bel staan. Bij twijfel check in Google earth street view wat voor soort gebouw het is. Met name in grote steden is het adres vaak een flatgebouw.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *